Kontakti

 

 

UZŅĒMUMA REKVIZĪTI:

 

SIA „Wood Design Group” 
reģ.Nr. 50103203051
PVN reģ.Nr. LV50103203051
juridiskā adrese: Rožu prospekts 48A, Berģi, Garkalnes nov., LV-1024

AS “Citadele banka” 
SWIFT: PARXLV22
LV57PARX0019210130003

 

 

RAŽOTNES un BIROJA ADRESE:

Rožu prospekts 48A, Berģi, Garkalnes nov., LV-1024

 

 

TĀLRUNIS:

+371 28357646

 

E-PASTS:

vk@dlserviss.lv

 

GRĀMATVEDĪBA:

Tālrunis: +371 29170521, e-pasts: nk@dlserviss.lv